مشخصات یراق کشویی CS زیگنیا

وزن بازشو: 80 کیلوگرم و 150 کیلوگرم
دستگیره این یراق مطابق دستگیره پنجره لولایی می باشد.
دستگیره مطابق پنجره لیفت اسلاید نیز برای این سیستم قابل ارائه می باشد.

مشخصات یراق لیفت اسلاید HS 400   زیگنیا

بازه کاربرد یراق:
حداکثر عرض باز شو: 4000 میلیمتر
حداکثر ارتفاع بازشو: 3300 میلیمتر
حداکثر وزن بازشو: 400 کیلوگرم

مشخصات یراق لیفت اسلاید HS 300 زیگنیا

بازه کاربرد یراق:

حداکثر عرض بازشو: 3350 میلیمتر
حداکثر ارتفاع بازشو: 2675 میلیمتر
حداکثر وزن بازشو: 300 کیلوگرم

مشخصات یراق لیفت اسلاید HS 200 زیگنیا

بازه کاربرد یراق:

حداکثر عرض بازشو: 2465 میلیمتر
حداکثر ارتفاع بازشو: 2675 میلیمتر
حداکثر وزن بازشو: 200 کیلوگرم

مشخصات یراق فولد اسلاید زیگنیا

بازه کاربرد یراق:

حداکثر عرض بازشو: 900 میلیمتر
حداکثر ارتفاع بازشو: 2400 میلیمتر
حداکثر وزن بازشو: 80 کیلوگرم

مشخصات یراق پارالل اسلاید (فولکس واگنی) زیگنیا

بازه کاربرد یراق:

حداکثر عرض بازشو: 1650 – 700 میلیمتر
حداکثر ارتفاع بازشو: 2400 – 850 میلیمتر
حداکثر وزن بازشو: 160 کیلوگرم

خانهآموزشتماس با ما