مشخصات یراق در دو حالته زیگنیا با دستگیره دو طرفه قفل شونده

در کم تردد مناسب برای درهای بالکنی و پاسیو
بازه کاربرد یراق:
عرض باز شو: حداکثر 1200 میلیمتر
ارتفاع بازشو: حداکثر 2400 میلیمتر
حداکثر وزن بازشو: 130- 100 کیلوگرم
اتصال لولای بالا به بازویی با پیچ . بدون جهت بندی راست و چپ برای بازو

مشخصات قفل در KFV زیگنیا

قفل قابل امتداد  KFV
قابلیت اضافه کردن تعداد نقاط قفل کن در ارتفاع و عرض
بکست 35 میلیمتر(عرض کار: 52 میلیمتر)
با عملکرد دستگیره (handle  operate)
اکس 92 (اکس اسپیندل تا اکس سیلندر قفل)

مشخصات لولا در کم تردد ALU 5200 D زیگنیا

برای درهای سنگین کم تردد مانند درهای پاسیو و بالکن

حداکثر ارتفاع بازشو: 2400 میلیمتر

حداکثر وزن بازشو: 130 کیلوگرم

مشخصات لولا در کم تردد  ALU AXXENT D زیگنیا

برای درهای سنگین کم تردد مانند درهای پاسیو و بالکن

لولاهای مخفی برای هوابندی بهتر

حداکثر ارتفاع بازشو: 2400 میلیمتر

حداکثر وزن بازشو: 130 کیلوگرم

مشخصات لولا در 120D  زیگنیا

برای درهای سنگین پر تردد

حداکثر ارتفاع باز شو: 2400 میلیمتر با دو لولا

حداکثر وزن باز شو: 120 کیلوگرم با دو لولا

مشخصات لولا در 150D زیگنیا (هرکولس)

برای درهای سنگین پر تردد

قابلیت ارائه به صورت هم سطح و غیر هم سطح

حداکثر ارتفاع بازشو: 2400 میلیمتر با دو لولا

حداکثر وزن بازشو: 150 کیلوگرم با دو لولا

مشخصات یراق در 130D زیگنیا مناسب برای پروفیل آلومینیوم با کانال PVC

برای درهای کم تردد با کانال PVC اکس 13

حداکثر ارتفاع بازشو: 2400 میلیمتر

حداکثر وزن بازشو: 130 کیلوگرم

مشخصات لولا مخفی زیگنیا

برای هوابند کردن فاصله لولاهای در و پنجره تک حالته

از این یراق در فاصله دو لولا استفاده می شود.

خانهآموزشتماس با ما