مشخصات یراق 24 اینچ نما زیگنیا

حداکثرعرض بازشو: 1600 میلیمتر
حداکثر ارتفاع بازشو: 1800 میلیمتر
حداکثر وزن باز شو: 125 کیلوگرم
زاویه بازشو:  20/25 درجه

مشخصات یراق 18 اینچ نما زیگنیا

حداکثرعرض بازشو: 1400 میلیمتر
حداکثر ارتفاع بازشو: 1300 میلیمتر
حداکثر وزن باز شو: 95 کیلوگرم
زاویه بازشو:  25/30 درجه

مشخصات یراق پارالل نما زیگنیا

حداکثرعرض بازشو: 2000 میلیمتر
حداکثر ارتفاع بازشو: 3000 میلیمتر
حداکثر وزن باز شو: 180 کیلوگرم
برای کسب اطلاعات دقیق ابعاد بازشو کاتالوگ را دانلود بفرمائید.

خانهآموزشتماس با ما